Ok, du bedömer att det vore bra för ditt varumärke att tänka till ännu mer. Då har du navigerat exakt rätt. Kuf gör nämligen smarta koncept som åstadkommer maximal positiv förändring.

Den enda egenskap som krävs av dig och er för att lyckas med det ni vill, är enligt oss: att ni vill och vågar agera mot normen.

Resten kan vi lösa tillsammans.

[expand title=”Läs mer” tag=”h5″]

Hur funkar det?

Du vet redan att du har en bra affärsidé och att din verksamhet åstadkommer – eller har potential att åstadkomma – något som är till nytta både för era målgrupper och för världen ur ett större perspektiv.

Ändå finns det många utmaningar: du kanske tampas med starka motkrafter, för lite tid eller resurser, brist på förnyelse eller tvärt om för många nya idéer att välja mellan. Du kanske upplever att era budskap är inkonsekventa, att mänskliga beteenden är svåra att ändra på eller att ni inte når fram på ett bra sätt.

När du arbetar med Kuf får du tillgång till något ovanligt: en nära partner som är lika kreativt begåvad som strategiskt erfaren.

Med oss på Kuf arbetar du alltid konceptuellt, och vi kallar våra koncept för ”brainy concepts”. Varför?

Till att börja med är det smart i sig att göra koncept. Målet är att precis allt som har med ditt varumärke att göra ska följa samma riktning och grundkoncept: från den allra innersta kärnan i er verksamhet, ut till minsta spårbara partikel som ni sänder ut och kan påverka världen med.

Vidare är brainy concepts inte som vilka koncept som helst. Ett brainy concept är säkerställt extra effektivt, eftersom vi är noga med att det lever upp till tre kriterier om att vara:

Intelligent: så noga påläst och så smart tänkt att det upplevs som självklart och enkelt.

Älskvärt: kännas levande och oemotståndligt och ha ett gott syfte.

Användbart: går lätt att genomföra och agera på.

Alla de aspekterna är lika viktiga för att åstadkomma en positiv förändring. Studera gärna våra case där du kan se exempel olika slags brainy concepts.

[/expand]

Behöver du Kuf Brand Positioning för att hitta en mer lönsam position?

Kuf Brand Concepts – världens mest användbara varumärkesplattformar.