Global växtkraft för ekologiskt jordbruk

Identity- & Communication Concept: Grow with WWOOF

WWOOF – World Wide Opportunities on Organic Farms – är ett globalt nätverk av ekologiska gårdar som utbyter kunskap och arbete i syfte att växa och sprida kunskap om en hållbar livsstil; ”Living, learning & sharing organic lifestyles”. Kuf hjälpte WWOOF med att ta fram en anpassningsbar visuell identitet med enkla och återanvändbara byggstenar som enkelt kan anpassas efter kunskapsnivå och alla länders format och riktlinjer. Med profilen skapade vi lösningar som följer organisationens själ och hållbara tänk, t ex ett informationsbrev som viks till en papperskruka och innehåller fröer från de lokala gårdarna, så att mottagaren kan uppleva verksamheten före resan är bokad.