Ekonomisk omtanke

Identity- & Communication Concept: Financial Equivalence

Untie fokuserar på att göra det enklare, roligare och mer lönsamt att driva frågor om sin personliga ekonomi: spara, investera och blomstra. Kuf hjälpte Untie att skapa en mänsklig och vänskaplig identitet, som bygger på en dubbelbottnad symbolik och visar en godhjärtad aktör i en annars ganska kall finansiell värld. Konceptet är uppbyggt kring tildetecknet (~) som betyder ”jämförbart med”. En bra symbolik, eftersom en viss sak eller summa i dag kan ha ett helt annat värde om några år, och eftersom alla värderar olika saker på olika sätt och prioriterar därefter. Med konceptet kan Untie enklare inspirera och hjälpa varje kund till att spara och investera på lite längre sikt, och kunna uppfylla sina personliga drömmar.