Hälsans byggstenar i balans

Identity Concept: Body Balance

Kolla Kroppen hjälper människor att hitta sin inre fysiska balans, genom att erbjuda en mängd olika avancerade kroppstester till allmänheten. Kuf skapade en enkel, mänsklig och levande identitet, där den dubbeltydiga symbolen antingen kan betraktas som ett K eller en balanserad kropp. Profilen skapade trygghet och glädje och gjorde det enklare att intressera och bemöta kunder i något så personligt och intimt som kroppstester.